News Update

News in Asia


News Update

นิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”

“วิษณุ” เปิดนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” จัดระหว่าง 26 พ.ค.- 28 ก.ค. นี้

วันนี้ (25 พ.ค.) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” Celebrating the National Glass Plate Negative Registered as UNESCO Memory of the World โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้การต้อนรับ ในการนี้ คุณสิริกิติยา เจนเซน เข้าร่วมพิธีเปิดและนำภาพถ่ายมาร่วมกิจกรรมการอวดภาพภายในงานด้วย

นายวิษณุ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในอดีตใช้วิธีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เขียนลงในคัมภีร์ จดหมายเหตุ พงศาวดาร ซึ่งให้ความรู้ความกระจ่างได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่เห็นภาพ ยากต่อการจินตนาการ เมื่อโลกมาถึงยุคหนึ่ง มาประดิษฐ์ฟิล์ม ในลักษณะของแผ่นกระจก การจะบันทึกบุคคล หรือเหตุการณ์ผ่านฟิล์มกระจกนั้น สิ่งที่เราเคยใช้คำพูดกันว่า จะหนังสือกี่บรรทัด หนังสือกี่เล่มก็ตาม ไม่เท่ากับเห็นภาพด้วยตา ไม่ได้เห็นของจริง แต่ได้เห็นภาพทำให้เราสามารถสร้างจินตนาการที่กว้างไกลกว่าอ่านจากลายลักษณ์อักษร เพราะฉะนั้น ฟิล์มกระจกนั้นมีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อเก็บไว้นานวันเข้า และภาพที่ปรากฏบนแผ่นกระจกนั้นเป็นเรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับบุคคล หรือเหตุการณ์ สามารถย้อนไปศึกษาค้นกว้าได้ จะเปิดโลกทัศน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ได้อย่างชัดเจน และยิ่งนำมาประกอบกับการจดบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร จะทำให้เราได้ความกระจ่างแจ้งสุดพรรณนา สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า มรดกความทรงจำ ถ้าเป็นของชาติก็เป็นมรดกความทรงจำของชาติ ถ้ามีความหมายกว้างไกลกว่าชาติ คือลักษณะข้ามชาติ เราเรียกว่า มรดกความทรงจำของโลก

“ขอขอบคุณทุกคนที่เห็นความสำคัญของแผ่นกระจกเหล่านี้ว่ามีค่าเกินกว่าเป็นมรดกของชาติ จึงได้นำเสนอตามลำดับชั้นขึ้นไปจนถึง องค์การยูเนสโก จนกระทั่งได้รับมติให้รวบรวมไว้และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลก โดยประเทศไทยเป็นเจ้าของ นี่เป็นที่มาของการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ถ้าหากนำนิทรรศการนี้ไปจัดนิทรรศการหมุนเวียนตามสถานที่สำคัญๆ ในต่างจังหวัดได้จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยที่อยู่ห่างไกล และเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความรักชาติ ว่าประเทศไทยมีมรดกความทรงจำโลก”

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. ถึง 28 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 – 19.00 น. วันพุธถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์


Comments are closed.